AG真 人

四川成都融创城南逸家

AG真 人Chengdu, Sichuan, south of the town of Chuang Chuang Yi

开发商:四川国嘉地产有限公司
项目地址:四川成都
建筑面积:200000.00㎡
容积率:0.50
Developer: Sichuan Kerry Properties Limited
Location: Chengdu Sichuan
GFA: 200000.00㎡
FAR:0.50