AG真 人

四川成都融创光华逸家

Sichuan Chengdu rongchuang Guanghua Yat home

开发商:四川省国嘉地产有限公司
项目地址:四川成都
建筑面积:363071.00㎡
容积率:3.60
Developer: Sichuan Guojia Properties Limited
Location: Sichuan Chengdu
GFA: 363071.00㎡
FAR:3.60