AG真 人

四川成都融创锦江逸家

Sichuan chengdu jinjiang yijia

开发商:成都国嘉地产有限公司
项目地址:四川成都
建筑面积:130000㎡
容积率:3.0
Developer:
Location: Chengdu, sichuan province
GFA: 130000㎡
FAR:3.0